bol u leđima
Borna

prevod 2

1
00:00:55,742 –> 00:00:59,742
www.titlovi.com

2
00:01:02,742 –> 00:01:05,816
Hoćeš li još jedno piće?
Kafu?

3
00:01:06,376 –> 00:01:07,516
Doneću ti jednu.

4
00:01:07,617 –> 00:01:09,441
Ne trudi se.

5
00:01:23,575 –> 00:01:25,675
Sigurno si nešto posumnjala.

6
00:01:28,159 –> 00:01:29,483
“Moramo se videti”.

7
00:01:30,242 –> 00:01:33,762
Uvek ti govorim “Moramo da se vidimo”.
Ali, ovog puta…

8
00:01:34,117 –> 00:01:35,983
“Moramo se videti”.

9
00:01:38,117 –> 00:01:40,108
“Moram da te vidim”.

10
00:01:43,242 –> 00:01:45,082
Rekao si, “Moram da te vidim”.

11
00:01:47,200 –> 00:01:49,570
Imam na govornoj je pošti.
Možeš da poslušaš.

12
00:01:52,284 –> 00:01:53,649
Zaboravi, Undine.

13
00:01:56,284 –> 00:01:57,649
Dobro, okay.

14
00:02:25,909 –> 00:02:28,191
Ipak c´u popiti kafu.

15
00:03:51,160 –> 00:03:53,025
Posle toga moram da idem.

16
00:04:13,160 –> 00:04:14,734
Da li je to bila ona?

17
00:04:18,868 –> 00:04:20,776
Sad moram da idem.

18
00:04:21,952 –> 00:04:24,151
Rekao si da me voliš.

19
00:04:25,785 –> 00:04:27,151
Zauvek.

20
00:04:28,785 –> 00:04:32,192
– Undine, molim te.
– Ne možeš da odeš.

21
00:04:35,327 –> 00:04:37,737
Ako me ostaviš, moraću da te ubijem.

22
00:04:39,827 –> 00:04:41,526
Znaš to i sam.

23
00:04:47,202 –> 00:04:48,484
Prestani sa ovim sranjem.

24
00:04:59,618 –> 00:05:00,734
Johannes?

25
00:05:01,623 –> 00:05:04,943
Idem sad na posao,
za pola sata imam pauzu,

26
00:05:05,077 –> 00:05:06,776
onda ću se vratiti.

27
00:05:07,910 –> 00:05:11,650
Ti ćeš da me sačekaš ovde
i da mi kažeš da me i dalje voliš.

28
00:05:14,744 –> 00:05:18,568
Ako odeš, moraćeš da umreš.
Da li razumeš?

29
00:05:21,202 –> 00:05:24,484
– Da li razumeš, Johannes?
– Da.

30
00:06:21,994 –> 00:06:23,901
Dobro jutro, gðice Wibeau.

31
00:07:20,536 –> 00:07:21,652
Gospoðice Wibeau!

32
00:07:22,286 –> 00:07:23,902
čekaju vas.

33
00:08:03,787 –> 00:08:05,611
Zdravo, dame i gospodo.

34
00:08:06,552 –> 00:08:10,962
Pozdravljam vas u ime Senatora
za urbani razvoj i stanovanje,

35
00:08:11,162 –> 00:08:14,444
ovde na 3, Kollnische Strasse
u Berlin-Mitte.

36
00:08:14,620 –> 00:08:16,561
Moje ime je Undine Wibeau,

37
00:08:16,662 –> 00:08:21,694
Ja sam istoričar i posao u Senatu
mi je da se brinem o nacionalnim…

38
00:08:22,328 –> 00:08:23,936
i stranim gostima.

39
00:08:24,037 –> 00:08:28,111
Obaveštena sam da svi
dobro poznavajete nemački, dakle…

40
00:08:28,412 –> 00:08:31,902
ako se niko ne protivi,
održac´u svoj govor na nemačkom.

41
00:08:33,537 –> 00:08:35,686
Pa, počnimo. Najpre,

42
00:08:35,787 –> 00:08:38,894
dac´u vam neke informacije
na četiri modela.

43
00:08:38,995 –> 00:08:43,194
Glavna atrakcija
je model Berlina iz 1991. godine.

44
00:08:43,829 –> 00:08:47,653
Nakon ponovnog ujedinjenja 1990,
graðevinski napori su bili usredsreðeni

45
00:08:48,287 –> 00:08:52,736
u bivšem centralnom delu Istočnog Berlina,
poznatom kao „istorijski centar“.

46
00:08:53,598 –> 00:08:57,728
Da bi se bolje procenili efekti
graðevinskih projekata iz urbanog planiranja,

47
00:08:57,829 –> 00:09:00,228
stvoren je ovaj nacrt.

48
00:09:00,329 –> 00:09:04,486
Graðevinski fond pre 1990
je ovde predstavljen u beloj boji,

49
00:09:04,620 –> 00:09:07,853
smeðe zgrade su one
koje su izgraðeni od tada,

50
00:09:07,954 –> 00:09:12,653
i to one sa nepotpunim fasadama koje su
planirane, ali tek treba da se izgrade.

51
00:09:13,454 –> 00:09:16,403
‘Model planiranja DDR-a s’ vaše desne strane

52
00:09:17,037 –> 00:09:21,770
pokazuje gradsko vec´e,
zgradu u centru Istočnog Berlina

53
00:09:21,871 –> 00:09:24,070
pre 1989.

54
00:09:24,704 –> 00:09:27,645
To je, da tako kažem,
idealizovani autoportret

55
00:09:27,746 –> 00:09:30,978
socijalističkog grada
malo pre njegovog sloma.

56
00:09:31,079 –> 00:09:35,445
Pažnja prema detaljima
na fasadama je izuzetna.

57
00:09:35,621 –> 00:09:39,778
Obojena plastika daje ovom modelu
njegov istočnonemački šarm,

58
00:09:39,954 –> 00:09:42,861
utoliko pre što bi to neko mogao ceniti.

59
00:09:43,355 –> 00:09:47,645
Nažalost, deo modela je
pozajmljen za izložbu nostalgije u DDR-u.

60
00:09:47,746 –> 00:09:50,728
Kao što sam sigurna da znate,
kolaps DDR-a,

61
00:09:50,829 –> 00:09:54,199
koju neki nazivaju revolucijom,
desio se pre 30 godina.

62
00:09:54,399 –> 00:09:56,436
Model c´e biti gotov na jesen,

63
00:09:56,537 –> 00:10:00,403
i to se može videti samo ovde
u celini kao fotografija.

64
00:10:01,954 –> 00:10:04,228
Model na suprotnom zidu

65
00:10:04,329 –> 00:10:07,820
produžava fokus
na područja zapadnog užeg grada.

66
00:10:08,454 –> 00:10:11,134
Detaljna prezentacija
avlija

67
00:10:11,704 –> 00:10:13,978
pruža dobar uvid

68
00:10:14,079 –> 00:10:17,353
u tipičnom Vilhelmine
stambenom zbrinjavanju u Berlinu

69
00:10:17,454 –> 00:10:22,653
u eri „Grunderzeit“ iz 1900-ih.
Vratic´u se na to kasnije detaljnije.

70
00:10:23,329 –> 00:10:27,778
Taktilni model za naše slepe
ili posetioce sa oštec´enim vidom

71
00:10:28,413 –> 00:10:30,820
pokriva najvec´u površinu.

72
00:10:31,154 –> 00:10:34,062
Nijedan model ovde
ne služi predstavljanju

73
00:10:34,163 –> 00:10:36,570
punog obima Berlina.

74
00:10:37,704 –> 00:10:38,895
Taktilni model

75
00:10:38,996 –> 00:10:42,816
ne obuhvata ni područje
unutar železničke pruge S-Bahn-a.

76
00:10:43,038 –> 00:10:47,187
Zbog svog poznatog i
lako prepoznatljivog oblika na mapi,

77
00:10:47,288 –> 00:10:51,937
ovo područje se naziva „psec´a glava“.
Prostire se na površini od 90 kvadratnih kilometara,

78
00:10:52,038 –> 00:10:55,612
koji čini
oko jedne desetine ukupne površine Berlina.

79
00:10:58,163 –> 00:11:01,187
Moderne granice Berlina

80
00:11:01,288 –> 00:11:05,229
mogu se pratiti unazad
na Veliki berlinski zakon iz 1920,

81
00:11:05,330 –> 00:11:09,145
koji je konsolidovao Berlin
i njegove rubne delove i predgraða

82
00:11:09,246 –> 00:11:12,237
u jedan administrativni entitet.

83
00:11:12,996 –> 00:11:16,487
Ne treba da gledamo daleko
da bi pronašli poreklo Berlina:

84
00:11:16,687 –> 00:11:19,229
ono leži
samo nekoliko stotina metara nizvodno,

85
00:11:19,330 –> 00:11:22,987
gde je most Muhlendamm
prelazi reku Spree.

86
00:11:23,163 –> 00:11:25,362
Može li nam neko od vas pokazati

87
00:11:25,538 –> 00:11:27,654
gde smo sad trenutno?

88
00:11:28,371 –> 00:11:29,737
Ja mogu!

89
00:11:31,188 –> 00:11:32,484
Ovde.

90
00:11:47,872 –> 00:11:49,112
Da li sam u pravu?

91
00:11:50,330 –> 00:11:51,487
Da.

92
00:11:52,706 –> 00:11:55,896
Tačan datum osnivanja Berlina
ostaje misterija,

93
00:11:55,997 –> 00:12:00,854
ali su se verovatno pojavile prve strukture
na razmeðu 13. veka

94
00:12:00,955 –> 00:12:03,571
kada su trgovci ovde gradili naselja:

95
00:12:04,205 –> 00:12:07,437
jedan na istočnoj strani
sa crkvom Svetog Nikole,

96
00:12:07,538 –> 00:12:10,821
drugi na ostrvu Kolin
sa crkvom Svetog Petra.

97
00:12:10,997 –> 00:12:12,529
Zašto ovde?

98
00:12:12,913 –> 00:12:15,863
Ime Berlin,
koja je slovenskog porekla,

99
00:12:16,164 –> 00:12:20,529
znači “močvara”
ili „suvo mesto u močvari“.

100
00:13:30,164 –> 00:13:31,446
Johannes?

101
00:13:39,081 –> 00:13:40,238
Johannes?

102
00:14:01,873 –> 00:14:02,988
Undine!

103
00:14:20,623 –> 00:14:22,238
Izvini?

104
00:14:24,498 –> 00:14:27,780
Samo sam hteo da kažem
da je vaš govor bio sjajan.

105
00:14:28,915 –> 00:14:31,985
Obično sam pod vodom.
Ja sam industrijski ronilac.

106
00:14:32,831 –> 00:14:36,572
Proveravam mostove ovde,
i došao sam ovde na kafu.

107
00:14:37,206 –> 00:14:39,072
Razmišljao sam, možda…

108
00:14:39,706 –> 00:14:42,614
bi želela da popiješ kafu
tokom pauze?

109
00:14:49,748 –> 00:14:52,072
Telefon ti je na podu.

110
00:14:53,790 –> 00:14:55,697
Dohvatiću ti ga, okay?

111
00:14:55,873 –> 00:15:00,239
Nisam želeo da se namec´em,
bilo je pomalo bezobrazno od mene.

112
00:15:02,456 –> 00:15:04,364
Nema problema. Onda idem.

113
00:15:47,498 –> 00:15:49,156
Ne pomeraj se!

114
00:15:57,290 –> 00:15:58,864
Da li te boli?

115
00:16:00,999 –> 00:16:02,781
Izvadiću ga, okay?

116
00:16:08,415 –> 00:16:10,031
Evo ga još jedan.

117
00:16:14,665 –> 00:16:16,531
Izgleda da je prilično duboko.

118
00:16:19,165 –> 00:16:20,905
Da li je ovo industrijsko ronjenje?

119
00:16:34,249 –> 00:16:35,906
Šupci!

120
00:16:36,541 –> 00:16:39,740
Glupi šupci,
nadam se da ste osigurani.

121
00:16:43,374 –> 00:16:45,240
Ne mogu da poverujem u ovo!

122
00:19:27,667 –> 00:19:31,067
Šta nije bilo u redu?
Mislili smo da c´emo te možda morati povuc´i.

123
00:19:33,667 –> 00:19:34,817
Video sam soma.

124
00:19:35,417 –> 00:19:36,824
Soma?

125
00:19:36,959 –> 00:19:38,316
Da.

126
00:19:38,417 –> 00:19:42,199
Misliš na SOMA?
Veliki Gunther?

127
00:19:52,875 –> 00:19:55,908
Pa, koliki je bio? Ovoliki?

128
00:19:57,042 –> 00:19:59,074
Ovako veliki? Ili možda ovoliki?

129
00:19:59,209 –> 00:20:00,908
Hej, društvo!

130
00:20:03,042 –> 00:20:04,866
Hajde da se spakujemo.

131
00:20:07,501 –> 00:20:10,241
Pa, rekao bih najmanje dva metra.

132
00:20:10,417 –> 00:20:12,575
Ne veruem ti ni reč.

133
00:20:18,834 –> 00:20:22,524
Ne želim da se zaglavim
na raskrsnici Kamener dva sata!

134
00:20:38,501 –> 00:20:39,783
Društvo!

135
00:20:48,209 –> 00:20:50,700
– Jesi li to snimio?
– Zašto?

136
00:20:51,334 –> 00:20:52,950
– Je l’ jesi?
– Naravno.

137
00:20:55,584 –> 00:20:58,742
– Nešto nije u redu?
– Želim da ga vidim.

138
00:20:59,376 –> 00:21:01,192
– Video je Gunthera.
– Koga?

139
00:21:01,293 –> 00:21:03,817
– Gunthera, soma.
– Gluposti!

140
00:21:03,918 –> 00:21:06,200
Christoph je potpuno uveren u to.

141
00:21:06,834 –> 00:21:09,908
– Ona mi ne veruje.
– Ne verujem mu.

142
00:21:10,043 –> 00:21:11,900
Pazi dok vozimo.

143
00:21:12,001 –> 00:21:13,983
– Christoph ne ide.
– Ne?

144
00:21:14,084 –> 00:21:16,275
– On ne ide.
– Ostaće ovde?

145
00:21:16,376 –> 00:21:18,825
– Ceo vikend.
– Zašto?

146
00:21:19,001 –> 00:21:20,908
čeka Undine.

147
00:21:22,043 –> 00:21:23,533
To zavisi od njega.

148
00:21:24,709 –> 00:21:26,450
Oh, sranje!

149
00:21:27,376 –> 00:21:30,075
– Gunther je stvarno ružan.
– Da, jeste..

150
00:21:30,918 –> 00:21:32,783
Hajde da se spakujemo.

151
00:21:33,918 –> 00:21:36,788
Hajde, ne želim
da zaglavim u gužvi.

152
00:22:37,960 –> 00:22:39,784
Zabrljao sam.

153
00:22:42,418 –> 00:22:43,451
Kako?

154
00:22:44,585 –> 00:22:45,742
Hotel.

155
00:22:47,877 –> 00:22:49,117
Da li je eksplodirao?

156
00:22:50,752 –> 00:22:52,492
Šteta što nije.

157
00:22:55,168 –> 00:22:56,576
Vidim.

158
00:23:23,710 –> 00:23:25,784
Skinuli su šavove.

159
00:23:26,419 –> 00:23:27,868
Je l’ bolelo?

160
00:23:29,585 –> 00:23:31,401
– Nastavi.
– Šest šavova.

161
00:23:31,502 –> 00:23:32,993
Nastavi dalje!

162
00:23:46,127 –> 00:23:48,326
Sada možeš ponovo u vodu.

163
00:27:48,587 –> 00:27:49,995
Undine!

164
00:28:26,129 –> 00:28:28,787
– Christoph!
– Ispljuni! – To boli.

165
00:28:29,463 –> 00:28:30,953
Ali moraš da…

166
00:28:31,629 –> 00:28:33,245
Dobro sam.

167
00:28:36,379 –> 00:28:39,578
Pustio sam te samo na sekundu,
da ti pokažem nešto.

168
00:28:41,254 –> 00:28:43,620
Tvoje ime je zapisano tamo.

169
00:28:51,755 –> 00:28:53,329
Šta si pevao?

170
00:28:54,463 –> 00:28:56,120
Stayin’ alive.

171
00:28:58,796 –> 00:29:00,245
Mi smo to naučili.

172
00:29:01,380 –> 00:29:03,120
Zbog ritma.

173
00:29:11,338 –> 00:29:13,245
Možeš li me ponovo oživeti?

174
00:29:13,880 –> 00:29:16,204
Šta? Sad?

175
00:29:16,838 –> 00:29:17,954
Molim te.

176
00:29:21,171 –> 00:29:23,162
Ako nas neko vidi,

177
00:29:24,421 –> 00:29:27,287
– pomisliće da je hitan slučaj.
– Molim te!

178
00:29:30,422 –> 00:29:32,704
Mogu te oživeti kod kuc´e.

179
00:30:45,839 –> 00:30:47,288
Zašto si obučena?

180
00:30:47,547 –> 00:30:49,071
Moram da stignem na voz.

181
00:30:49,172 –> 00:30:51,538
Da, i ja moram da idem.

182
00:30:52,672 –> 00:30:56,080
– Možeš da nastaviš da spavaš, Christoph.
– Ne, sačekaj sekundu.

183
00:31:01,714 –> 00:31:03,413


184
00:31:05,631 –> 00:31:06,913
Hajde.

185
00:31:28,047 –> 00:31:29,830
Nisam zaspao.

186
00:31:30,464 –> 00:31:31,696
Da, jesi.

187
00:31:31,797 –> 00:31:34,621
– Samo sam zatvorio oči.
– Uspavao si se!

188
00:31:35,756 –> 00:31:37,738
– Zažmuri.
– Zašto?

189
00:31:37,839 –> 00:31:39,538
Zatvori oči!

190
00:31:40,298 –> 00:31:42,438
Koliko dugo sedimo ovde?

191
00:31:44,048 –> 00:31:45,372
Tri minuta?

192
00:31:46,006 –> 00:31:47,955
Pet minuta?

193
00:31:49,673 –> 00:31:51,538
Volim te.

194
00:31:53,673 –> 00:31:55,497
Deset minuta?

195
00:31:56,631 –> 00:31:58,372
25 minuta.

196
00:32:19,506 –> 00:32:21,289
Stigao ti je voz.

197
00:32:44,340 –> 00:32:45,997
Ovo je za tebe.

198
00:33:04,673 –> 00:33:06,164
Javiću ti se!

199
00:33:06,298 –> 00:33:07,706
Javiću ti se!

200
00:34:14,999 –> 00:34:18,581
Kada su planovi za obnovu Istočnog Berlina
predstavljeni u Moskvi,

201
00:34:18,715 –> 00:34:22,031
bili su kategorički odbijeni
od tamošnjih političkih lidera.

202
00:34:22,132 –> 00:34:25,823
Radnički stanovi koje je projektovao
Scharounov kolektiv bio su previše skromni,

203
00:34:25,924 –> 00:34:29,156
porodične kuc´e sa malim baštama
bili suviše buržoaske,

204
00:34:29,257 –> 00:34:31,448
raspored ulica bio je previše provincijski.

205
00:34:31,549 –> 00:34:35,156
Zahtevali su prestižno rešenje,
koristec´i za model Moskvu,

206
00:34:35,257 –> 00:34:40,073
a to bi izrazilo njihove velike ideje
za društvene promene i napredak.

207
00:34:40,174 –> 00:34:46,040
Arhitektura vredna značaja
nemačkog socijalističkog kapitala:

208
00:34:46,670 –> 00:34:50,040
centar grada sa velikim terasama
i monumentalne zgrade,

209
00:34:50,174 –> 00:34:54,406
ne bezličan, kutijast, u američkom stilu
arhitektura bez osec´aja za istoriju.

210
00:34:54,507 –> 00:34:58,240
Ukratko, arhitektura
u skladu sa nacionalnim tradicijama.

211
00:34:58,341 –> 00:35:02,698
U godinama nakon rata, termin
„nacionalno“ je zauvek diskreditovan

212
00:35:02,799 –> 00:35:04,956
nacional-socijalizmom?

213
00:35:05,132 –> 00:35:08,582
Prema sovjetskoj revolucionarnoj teoriji:
sigurno ne.

214
00:35:12,883 –> 00:35:14,373
Undine?

215
00:35:17,008 –> 00:35:18,008
Undine?

216
00:35:26,216 –> 00:35:28,540
Undine, žao mi je, ali…

217
00:35:28,674 –> 00:35:31,123
Spavala si čvrsto, i…

218
00:35:31,758 –> 00:35:34,990
Grupa iz Leverkusena
dolazi sutra u 11.

219
00:35:35,091 –> 00:35:37,415
Uradic´eš Humboldtov forum, u redu?

220
00:35:38,049 –> 00:35:40,359
– Gloria to radi.
– Gloria je bolesna.

221
00:35:41,458 –> 00:35:44,948
Ali morala bih da počnem od nule!
Ne mogu li da uradim Hobrecht-plan?

222
00:35:45,049 –> 00:35:48,290
Oni žele forum.
Očigledno imaju i palatu,

223
00:35:48,424 –> 00:35:50,990
– i oni imaju slične planove.
– Kako c´u se snac´i?

224
00:35:51,091 –> 00:35:54,391
Snac´i c´eš se.
Nažalost, potreban nam je u obliku teksta.

225
00:35:54,591 –> 00:35:58,082
– Ali mogla bih da koristim Glorijin tekst.
– Ne možemo doc´i do Glorije!

226
00:35:59,716 –> 00:36:02,665
Okay, vidimo se sutra. I hvala

227
00:36:13,300 –> 00:36:18,250
Tokom naredna tri veka palata
je produžavana i menjana nekoliko puta…

228
00:36:20,675 –> 00:36:23,665
do početka
18. veka…

229
00:36:26,800 –> 00:36:28,790
kada je, manje-više …

230
00:36:29,925 –> 00:36:33,665
dostigla svoj konačni oblik.

231
00:36:35,341 –> 00:36:36,790
O…

232
00:36:37,125 –> 00:36:41,741
Berlinska palata bila je najvec´i barokna
sekularna struktura severno od Alpa,

233
00:36:41,842 –> 00:36:44,416
sa površinom od devet hektara.

234
00:36:45,550 –> 00:36:47,332
Devet hektara, i…

235
00:36:49,550 –> 00:36:53,124
Devet hektara…
Devet hektara, i…

236
00:36:56,258 –> 00:36:59,874
Devet hektara i 1,200 soba.

237
00:37:01,508 –> 00:37:03,207
Devet hektara…

238
00:37:06,883 –> 00:37:08,916
Devet hektara, 1,200 soba…

239
00:37:09,050 –> 00:37:12,624
Bilo je teško zagrevati je,
a to ne vole njeni vlasnici.

240
00:37:12,958 –> 00:37:16,324
Palata se u početku nalazila
na zapadnoj granici grada.

241
00:37:16,425 –> 00:37:19,241
Kako se grad širio prema zapadu,
palata se pomerila

242
00:37:19,342 –> 00:37:23,074
prema centru grada
i postala žarišna tačka grada,

243
00:37:23,175 –> 00:37:27,699
formirajuc´i čvorište za okolinu
zgrade i polaznu tačku

244
00:37:27,800 –> 00:37:33,249
za aveniju pod nazivom “Unter den Linden”,
pruska „Via Triumphalis“.

245
00:37:47,384 –> 00:37:48,791
Undine?

246
00:37:50,925 –> 00:37:52,583
Christoph?

247
00:38:22,301 –> 00:38:26,125
Upravljačka jedinica na turbini 2
je neispravna i..

248
00:38:34,459 –> 00:38:37,325
…čvorište za okolne zgrade
i polazna tačka

249
00:38:37,426 –> 00:38:41,796
za aveniju pod nazivom “Unter den Linden”,
pruska „Via Triumphalis“.

250
00:38:42,259 –> 00:38:46,979
Tako je raspored dvorskog okruga,
sa berlinskom katedralom, Zeughaus …

251
00:38:48,676 –> 00:38:51,926
postaje očigledno sa palatom
kao referentna tačka.

252
00:38:52,437 –> 00:38:55,617
Ovaj aspekt,
oživljavanje izgubljenog centra grada,

253
00:38:55,718 –> 00:39:00,125
je kasnije služio
kao ključni argument u raspravi…

254
00:39:08,759 –> 00:39:10,458
Pao je na pod.

255
00:39:11,134 –> 00:39:12,375
Da?

256
00:39:12,509 –> 00:39:15,375
Noga se slomila,
ali sam je ponovo zalepila.

257
00:39:18,009 –> 00:39:19,833
Bila sam tako ljuta, plakala sam.

258
00:39:20,968 –> 00:39:23,498
Volim ovog ronioca.
Bila sam toliko uznemirena da…

259
00:39:24,093 –> 00:39:25,750
da je palo.

260
00:39:26,384 –> 00:39:28,375
Ne možeš to ni primetiti.

261
00:39:29,009 –> 00:39:30,959
Stvarno si ga dobro zalepila.

262
00:39:34,718 –> 00:39:36,334
Da li vežbaš?

263
00:39:37,010 –> 00:39:40,459
– Moram sutra održati govor.
– Stvarno? U vezi čega?

264
00:39:40,593 –> 00:39:43,667
– Glupi Humboldtov forum.
– Kada? – U 11 sati.

265
00:39:44,801 –> 00:39:46,200
Oh, u 11. Okay.

266
00:39:46,301 –> 00:39:48,334
Ja ću tad biti na poslu.

267
00:39:50,093 –> 00:39:52,709
Stvarno bih voleo da ga čujem.

268
00:39:53,343 –> 00:39:55,334
Kladim se da c´e biti sjajno.

269
00:40:02,468 –> 00:40:03,792
Žao mi je.

270
00:40:03,926 –> 00:40:05,159
Ja c´u to popraviti.

271
00:40:05,260 –> 00:40:06,742
– Šta?
– Okrečic´u ga.

272
00:40:06,843 –> 00:40:09,167
– Zaboravi.
– Dobar sam moler.

273
00:40:13,427 –> 00:40:15,334
Jebeš zid.

274
00:40:19,010 –> 00:40:21,084
Sačekaj trenutak!

275
00:40:27,218 –> 00:40:29,042
Možeš li da održiš meni govor?

276
00:40:31,177 –> 00:40:32,417
Šta?

277
00:40:34,552 –> 00:40:35,792
Molim te?

278
00:40:36,927 –> 00:40:38,667
– Sada?
– Da.

279
00:40:41,302 –> 00:40:42,659
Potpuno je dosadno.

280
00:40:42,760 –> 00:40:45,626
Ne, nije.
Nimalo.

281
00:40:47,760 –> 00:40:49,584
Govoriš tako pametne stvari.

282
00:40:50,218 –> 00:40:53,167
Toliko pametnih stvari,
i to na tako lep način.

283
00:41:03,802 –> 00:41:05,376
Palata

284
00:41:05,710 –> 00:41:09,060
je u početku bila smeštena
na zapadnoj grani grada.

285
00:41:09,260 –> 00:41:12,868
Kako se grad širio prema zapadu,
pomerila se ka centru grada

286
00:41:12,969 –> 00:41:17,019
i postala je žarišna tačka grada,

287
00:41:17,219 –> 00:41:20,076
i polazna tačka
za aveniju pod nazivom “Unter den Linden”,

288
00:41:20,177 –> 00:41:22,668
pruska „Via Triumphalis“.

289
00:41:23,502 –> 00:41:26,368
Raspored dvorskog okruga,
sa katedralom, Zeughaus,

290
00:41:26,469 –> 00:41:28,534
Muzej Lustgarten i Altes

291
00:41:28,635 –> 00:41:32,076
postaje samo evidentno
sa palatom kao referentnom tačkom.

292
00:41:32,177 –> 00:41:36,227
Ovaj aspekt, oživljavanje gradskog
izgubljenog centra, bio je ključni argument

293
00:41:36,427 –> 00:41:39,793
za rekonstrukciju
gradske palate.

294
00:41:40,793 –> 00:41:43,793
U Drugom svetskom ratu
vec´i deo palate je uništen,

295
00:41:43,927 –> 00:41:46,910
iako su u ranim posleratnim godinama
neke sobe

296
00:41:47,011 –> 00:41:49,751
i dalje koristili za izložbe, itd.

297
00:41:50,586 –> 00:41:53,243
Da je socijalistička stranka DDR-a
bila zainteresovana,

298
00:41:53,344 –> 00:41:56,160
sigurno je mogla biti obnovljena,

299
00:41:56,261 –> 00:42:00,835
što dokazuje rekonstrukcija
palate Šarlotenburg na zapadu.

300
00:42:01,469 –> 00:42:04,410
Ali planeri razvoja istočnog Berlina

301
00:42:04,511 –> 00:42:07,368
želeli su da koriste mesto palate
kao paradni teren

302
00:42:07,469 –> 00:42:09,918
gde je, prema Valteru Ulbrichtu,

303
00:42:10,752 –> 00:42:14,868
narod mogao da izrazi svoju volju
da se bore i obnove svoju naciju.

304
00:42:14,969 –> 00:42:17,493
Tako je u jesen 1950,

305
00:42:17,594 –> 00:42:19,368
uprkos brojnim protestima,

306
00:42:19,469 –> 00:42:23,710
ruševine palate su srušene
jer, kako se pričalo

307
00:42:23,928 –> 00:42:27,468
nisu mogli da sruše
i katedralu i palatu.

308
00:42:29,094 –> 00:42:33,993
Prazan prostor delimično je popunila
Palata Republike 1970-ih,

309
00:42:34,094 –> 00:42:38,710
ali razjapljena, gotovo nadrealna pustoš
ostala je u centru grada,

310
00:42:38,844 –> 00:42:41,043
bar u zapadnjačkim očima.

311
00:42:41,261 –> 00:42:45,085
I osetila se fantomska bol
nasilne amputacije.

312
00:42:48,719 –> 00:42:50,877
Može li mi neko možda pokazati mesto

313
00:42:51,511 –> 00:42:53,377
gde je nekada stajala palata?

314
00:42:54,594 –> 00:42:56,752
– Šta kažeš, ti?
– Ja?

315
00:42:58,511 –> 00:43:00,001
Hajde, pomoći ću ti.

316
00:43:12,511 –> 00:43:14,627
Pa? Imaš li ideju?

317
00:43:25,761 –> 00:43:26,877
Ovde!

318
00:43:28,511 –> 00:43:29,710
Nije loše.

319
00:43:32,345 –> 00:43:35,327
Nakon ponovnog ujedinjenja,
ubrzo se pokrenula diskusija

320
00:43:35,428 –> 00:43:38,702
o tome kako iskoristiti
ovaj prostor u centru grada.

321
00:43:38,803 –> 00:43:41,377
Bundestag je 2002. glasao za obnovu

322
00:43:41,511 –> 00:43:43,952
palate
sa replikom stare fasade.

323
00:43:44,053 –> 00:43:47,535
Dugujemo rekonstrukciju palate
spretnim rukama:

324
00:43:47,636 –> 00:43:51,494
1993. godine udruženje za
rekonstrukcija palate

325
00:43:51,595 –> 00:43:54,702
kreiralo je simulaciju fasade palate

326
00:43:54,803 –> 00:43:59,836
da pokaže stanovnicima Berlina šta
su izgubili u srcu grada.

327
00:44:00,470 –> 00:44:05,300
To je bio uspeh. Javnost je podržala
istorijsku rekonstrukciju palate

328
00:44:05,845 –> 00:44:10,711
koja bi uglavnom služila kao muzejski
prostor pod nazivom Humboldt Forum.

329
00:44:15,345 –> 00:44:18,044
Moderna teorija arhitekture nas uči

330
00:44:18,378 –> 00:44:20,911
da se dizajn zgrade
može izvesti

331
00:44:21,012 –> 00:44:25,169
od najbolje moguc´e realizacije
njegove namenske upotrebe

332
00:44:25,803 –> 00:44:27,419
gde obrazac prati funkciju.

333
00:44:28,053 –> 00:44:30,411
Sada se u centru Berlina

334
00:44:30,512 –> 00:44:33,461
nalazi muzej izgraðen u 21. veku…

335
00:44:35,095 –> 00:44:38,336
po obrascu
vladarske palate iz 18. veka.

336
00:44:39,670 –> 00:44:44,244
Obmanjujuc´i deo leži u hipotezi
da ovo nema stvarne razlike,

337
00:44:44,345 –> 00:44:47,169
što je isto što i tvrditi

338
00:44:47,804 –> 00:44:50,336
da je napredak nemoguc´.

339
00:44:51,470 –> 00:44:54,378
Sasvim jaka izjava,
čak i ako se neko ne slaže.

340
00:46:26,971 –> 00:46:28,462
Javi se.

341
00:47:15,180 –> 00:47:17,129
– Imaš li trenutak?
– Ne.

342
00:47:18,763 –> 00:47:20,712
Govor ti počinje u 11.

343
00:47:21,721 –> 00:47:23,754
Dakle, imaš malo vremena.

344
00:47:24,472 –> 00:47:25,921


345
00:47:27,722 –> 00:47:30,462
Stvar sa Norom
je bila velika greška.

346
00:47:30,638 –> 00:47:32,462
Žao mi je.

347
00:47:35,222 –> 00:47:37,379
Razdvojic´u se s njom.

348
00:47:40,638 –> 00:47:42,671
Johannes, idem sad.

349
00:47:44,305 –> 00:47:46,171
Slušaj, kad ti je pauza?

350
00:47:46,805 –> 00:47:48,879
Sačekaću te u kafeu, okay?

351
00:47:50,138 –> 00:47:51,254
Vidimo se.

352
00:49:22,889 –> 00:49:24,663
Zdravo, dame i gospodo.

353
00:49:24,764 –> 00:49:28,981
Pozdravljam vas u ime Senatora
za urbani razvoj i stanovanje,

354
00:49:29,181 –> 00:49:32,713
ovde na 3, Kollnische Strasse
u Berlin-Mitte.

355
00:49:33,348 –> 00:49:36,088
Moje ime je Undine Wibeau.
Ja sam istoričar

356
00:49:36,223 –> 00:49:40,538
a moj posao u Senatu je da se brinem
oko domac´ih i meðunarodnih gostiju.

357
00:49:40,639 –> 00:49:44,463
Tokom narednih 30 minuta
želela bih da vam dam letimičan pregled

358
00:49:44,598 –> 00:49:48,997
nekih aspekata urbanog razvoja u
Berlin uz pomoc´ modela ovde.

359
00:49:49,098 –> 00:49:51,955
Zajedno c´emo posebno pogledati

360
00:49:52,056 –> 00:49:54,463
u istoriji Berlinske palate.

361
00:50:36,098 –> 00:50:39,255
Nikad te nisam video
u tvojoj radnoj odec´i pre.

362
00:50:41,390 –> 00:50:42,830
Super izgledaš.

363
00:50:42,931 –> 00:50:44,505
Seksi.

364
00:50:45,140 –> 00:50:46,630
Lepo ti stoji.
Hajde.

365
00:50:47,765 –> 00:50:49,172
Sedi.

366
00:50:50,306 –> 00:50:51,714
Hajde.

367
00:51:03,848 –> 00:51:05,808
Moraš li se vratiti nazad?

368
00:51:06,807 –> 00:51:10,672
Imaš vremena za kapuc´ino, hm?
Kapuc´ino za damu.

369
00:51:11,348 –> 00:51:13,756
Neće dobiti kapuc´ino.

370
00:51:15,747 –> 00:51:18,297
– Izvini?
– Neće ona ništa da dobije.

371
00:51:18,432 –> 00:51:21,214
Zabranjena joj je da dolazi ovde,
i ona to zna.

372
00:51:22,890 –> 00:51:25,256
Imaš tri minuta da odeš.

373
00:51:33,390 –> 00:51:34,720
Je l’ sam propustio nešto?

374
00:51:39,223 –> 00:51:40,223
Slušaj:

375
00:51:40,557 –> 00:51:44,714
upravo sam pozvao “Bleiche”
i rezervisao nam tu sobu.

376
00:51:46,849 –> 00:51:47,849
Sećaš se?

377
00:51:48,474 –> 00:51:51,006
Onu koji gleda na ribnjak. Naša soba.

378
00:51:53,640 –> 00:51:55,631
Onu koju toliko voliš.

379
00:51:57,465 –> 00:51:59,789
Sačekaću te ovde,
pa, kad završiš,

380
00:51:59,890 –> 00:52:01,714
odvešćemo se pravo tamo.

381
00:53:08,349 –> 00:53:10,582
– Halo?
– Stayin’ alive!

382
00:53:10,683 –> 00:53:12,123
Šta?

383
00:53:12,224 –> 00:53:14,548
– Halo?
– Baš je slušam.

384
00:53:14,977 –> 00:53:18,207
čula sam sve obrade,
ali original je najbolji.

385
00:53:18,308 –> 00:53:20,007
Undine?

386
00:53:20,641 –> 00:53:22,371
Moram nešto da te pitam.

387
00:53:23,474 –> 00:53:24,998
U kafiću…

388
00:53:25,099 –> 00:53:27,090
onom mestu gde su nam
zabranili ulaz,

389
00:53:27,552 –> 00:53:28,832
sa akvarijumom…

390
00:53:28,933 –> 00:53:30,923
Tada sam te pratio,

391
00:53:31,558 –> 00:53:34,068
– kad si imala pauzu…
– Christoph? Christoph?

392
00:53:34,308 –> 00:53:36,215
– Christoph?
– Halo?

393
00:53:36,349 –> 00:53:38,673
Sačekaj, ne čujem te baš najbolje.

394
00:53:38,808 –> 00:53:41,257
– Da li me čuješ?
– Da, pokušaj sad.

395
00:53:42,391 –> 00:53:44,423
Jesi li čekali nekoga?

396
00:53:46,099 –> 00:53:48,132
Nekog odreðenog?

397
00:53:49,766 –> 00:53:51,632
Nisam čekala nikoga.

398
00:53:51,766 –> 00:53:54,706
Ako voliš nekoga,
trebala si da mi kažeš istinu.

399
00:53:57,308 –> 00:53:59,257
Nisam čekala nikoga!

400
00:54:02,933 –> 00:54:04,549
Lažeš.

401
00:54:07,683 –> 00:54:08,882
Ne!

402
00:54:09,770 –> 00:54:12,540
Onog jutra, na putu do železničke stanice,

403
00:54:12,641 –> 00:54:14,715
videli smo par na stazi.

404
00:54:18,850 –> 00:54:20,582
Zurila si za čovekom.

405
00:54:20,683 –> 00:54:22,840
Osec´ao sam kako ti kuca srce.

406
00:54:26,058 –> 00:54:29,840
Kad je prošao,
srce ti je preskočilo.

407
00:54:30,975 –> 00:54:32,007
Je l’ to bio on?

408
00:54:32,141 –> 00:54:35,049
– Ne znam…
– To je bio on, njega si čekala?

409
00:54:35,183 –> 00:54:37,424
Šta očekuješ da ti kažem?

410
00:54:39,100 –> 00:54:41,466
– Lagala si me.
– Ne!

411
00:54:42,725 –> 00:54:45,174
Ne… Christoph!

412
00:55:13,933 –> 00:55:17,424
Zdravo, dobili ste govornu poštu…

413
00:55:40,059 –> 00:55:43,049
Zdravo, dobili ste govornu poštu…

414
00:55:51,184 –> 00:55:52,674
Christoph?

415
00:55:54,309 –> 00:55:55,758
Da.

416
00:55:57,392 –> 00:56:00,091
čekala sam nekog u kafeu.

417
00:56:01,226 –> 00:56:03,050
Njegovo ime je Johannes.

418
00:56:05,184 –> 00:56:07,216
Njega sam čekala.

419
00:56:09,851 –> 00:56:13,050
Volela sam ga, ali se on nije pojavio.

420
00:56:14,184 –> 00:56:16,883
Mislila sam da ne mogu da živim bez njega.

421
00:56:25,517 –> 00:56:27,091
A ti si u pravu:

422
00:56:27,726 –> 00:56:29,383
plakala sam.

423
00:56:32,517 –> 00:56:35,675
A taj momak na stazi…
To je bio on.

424
00:56:36,809 –> 00:56:39,550
Možda mi je srce preskočilo,

425
00:56:40,267 –> 00:56:43,383
ali onda je opet počelo da kuca
ispod ruke.

426
00:56:45,018 –> 00:56:47,383
A onda sam shvatila

427
00:56:47,601 –> 00:56:51,508
da nisam čekala njega:
čekala sam tebe.

428
00:56:52,143 –> 00:56:53,925
I to me je obradovalo.

429
00:56:55,059 –> 00:56:57,967
Nikad veselija u životu
nisam bila.

430
00:57:01,601 –> 00:57:03,633
Pozovi me, okay?

431
00:59:13,519 –> 00:59:15,499
– Hej, ti. Izvini.
– Christoph!

432
00:59:15,844 –> 00:59:16,944
Možeš li, molim te…

433
00:59:17,144 –> 00:59:19,334
– Ostanite ovde, gospoðo.
– Sklonite se od mene!

434
00:59:19,435 –> 00:59:21,968
Sklonite se od mene! Christoph!

435
00:59:22,602 –> 00:59:24,009
Stani!

436
00:59:24,144 –> 00:59:28,009
– Je l’ si ti Undine?
– Jesam. Kaži mi gde da idem.

437
00:59:29,144 –> 00:59:31,343
– Držite je.
– Šta, doðavola?

438
00:59:31,602 –> 00:59:33,593
Christoph je imao nesreću.

439
00:59:33,852 –> 00:59:37,722
Turbina se iznenada otvorila
i nismo mogli da ga podignemo na vreme.

440
00:59:38,230 –> 00:59:42,210
Noga mu se zaglavila, i bio je
dugo bez kiseonika.

441
00:59:42,311 –> 00:59:44,641
– Kontrolna jedinica…
– U kojoj je bolnici?

442
00:59:46,398 –> 00:59:48,718
– Žao mi je, Undine.
– Koja bolnica?

443
00:59:48,894 –> 00:59:51,694
Jedinica za nezgode u Solingenu.
Oni su specijalisti.

444
00:59:52,269 –> 00:59:54,969
Ako sačekaš trenutak,
odvešc´u te tamo.

445
01:00:16,436 –> 01:00:17,635
Undine?

446
01:00:23,269 –> 01:00:25,302
Bio je 12 minuta bez vazduha.

447
01:00:26,936 –> 01:00:28,802
Kažu da mu je mozak mrtav.

448
01:00:45,936 –> 01:00:48,218
Je l’… rekao nešto?

449
01:00:48,978 –> 01:00:51,510
Bio je u nesvesti kad smo…

450
01:00:51,644 –> 01:00:53,760
ga konačno izvadili iz vode.

451
01:00:55,394 –> 01:00:58,510
– Bio je 12 minuta…
– Mislim pre toga.

452
01:01:00,144 –> 01:01:01,885
Pre?

453
01:01:02,520 –> 01:01:04,844
Zvao me je prethodne noći.

454
01:01:06,978 –> 01:01:09,302
– Prošle noći?
– Da, i…

455
01:01:10,436 –> 01:01:13,677
– Slagala sam ga.
– Prethodne noći?

456
01:01:16,311 –> 01:01:18,271
Vas dvoje niste razgovarali prethodne noći.

457
01:01:18,978 –> 01:01:20,260
Molim?

458
01:01:20,895 –> 01:01:23,435
Niste razgovarali prethodne noći.

459
01:01:24,978 –> 01:01:26,052
Jesmo, ja…

460
01:01:26,770 –> 01:01:30,669
– Raspravljali smo se preko telefona, i…
– Započeo je sa ronjenjem

461
01:01:30,770 –> 01:01:33,052
u 14:30 juče popodne.

462
01:01:33,186 –> 01:01:36,052
Izvukli smo ga u 14.57.

463
01:01:36,311 –> 01:01:40,177
Mozak mu je proglašen mrtvim
ovde u bolnici u 15:40.

464
01:01:40,811 –> 01:01:43,135
Prestani da pričaš gluposti, okay?

465
01:01:44,811 –> 01:01:47,002
Ne, razgovarali smo sinoć.

466
01:01:47,103 –> 01:01:50,427
On je mrtav,
a ti pričaš gluposti.

467
01:02:17,562 –> 01:02:19,094
Undine!

468
01:02:35,229 –> 01:02:36,511
Christoph!

469
01:04:36,771 –> 01:04:38,004
Je l’ si gladan?

470
01:04:38,105 –> 01:04:40,137
Još samo šest dužina.

471
01:04:42,271 –> 01:04:44,345
Ti to zoveš leptirom?

472
01:05:39,183 –> 01:05:42,363
– Johannes, skoro je devet. Hajde!
– Idem.

473
01:05:42,563 –> 01:05:44,943
Tvoji roditelji samo što nisu došli.
Požuri.

474
01:05:45,522 –> 01:05:46,554
Okay.

475
01:07:17,772 –> 01:07:18,971
Johannes?

476
01:08:45,148 –> 01:08:46,889
Undine!

477
01:08:48,315 –> 01:08:49,847
Undine!

478
01:09:37,023 –> 01:09:39,222
Želim da vidim Undine.

479
01:10:07,357 –> 01:10:09,473
Smiri se, prijatelju.

480
01:10:51,598 –> 01:10:56,548
Drugo, zvaničnici nisu bili svesni
uzroka loše stambene situacije u Berlinu.

481
01:10:56,649 –> 01:11:00,032
Da li su to bili visoki troškovi kupovine,
troškovi usluge ili troškovi finansiranja

482
01:11:00,232 –> 01:11:05,131
na hipotekarnom tržištu?
Ili je to bila odreðena špekulativna praksa

483
01:11:05,232 –> 01:11:07,007
na tržištu nekretnina?

484
01:11:07,108 –> 01:11:09,473
Ova rasprava trajala je skoro 50 godina

485
01:11:09,733 –> 01:11:12,848
dok se konačno nisu složili oko odgovora:

486
01:11:12,983 –> 01:11:16,007
Odlučujuc´i faktor bila je vrednost zemljišta,
i to je utvrðeno

487
01:11:16,108 –> 01:11:19,015
odreðivanjem cene očekivanog prinosa

488
01:11:19,149 –> 01:11:20,423
u prodajnu cenu.

489
01:11:20,524 –> 01:11:25,757
Reforma izgradnje socijalnog stanovanja
je godinama bila neuspešna.

490
01:11:25,858 –> 01:11:30,215
Uprkos svim diskusijama, govorima,
eksponatima, raspravama, protestima,

491
01:11:30,316 –> 01:11:34,098
tokom čitave ere Vilhelmina,
ništa se nije promenilo.

492
01:11:36,316 –> 01:11:39,765
Po njenom završetku, 9. novembra 1918,

493
01:11:39,941 –> 01:11:41,765
sve se promenilo.

494
01:12:11,358 –> 01:12:15,557
1871 na 1872 na dvoru Velikog…

495
01:12:18,316 –> 01:12:21,846
– Upravo sam prisustvovao vašem govoru, i…
– Nastavic´emo uskoro.

496
01:12:27,483 –> 01:12:30,049
Izvinite, potreban mi je odmor.

497
01:12:30,150 –> 01:12:34,320
– Hobrecht-plan nije moja jača strana.
– Tražim Undine.

498
01:12:34,983 –> 01:12:36,599
– Undine Wibeau?
– Da.

499
01:12:37,858 –> 01:12:40,382
Nisam je videla mesecima.

500
01:12:40,483 –> 01:12:42,932
Da li znate gde mogu da je naðem?

501
01:12:43,567 –> 01:12:45,257
Nemam pojma, Zar ne…

502
01:12:45,358 –> 01:12:49,099
– živi u bloku u Hackescher Markt-u?
– Već sam bio tamo.

503
01:12:52,733 –> 01:12:55,349
Da li znate nekoga ko je poznaje?

504
01:12:58,483 –> 01:13:02,391
Bila je slobodnjak.
Ne znam. Dobro…

505
01:13:03,150 –> 01:13:04,432
Moram da idem.

506
01:13:08,549 –> 01:13:09,549
Vidite,

507
01:13:09,650 –> 01:13:12,533
– ne mogu nigde da je naðem.
– Žao mi je, ali…

508
01:13:12,733 –> 01:13:15,391
Moram da idem dalje, vidimo se.

509
01:14:38,276 –> 01:14:41,475
DVE GODINE KASNIJE

510
01:15:13,693 –> 01:15:15,267
Jochen je zvao.

511
01:15:15,901 –> 01:15:17,642
Ima posao za nas.

512
01:15:17,901 –> 01:15:20,225
Dve turbine u Lingese.

513
01:15:20,652 –> 01:15:24,842
Rekao je da to ne moraš da radiš.
Iz Hamburga može dobiti rezervnog igrača.

514
01:15:24,943 –> 01:15:27,767
– Ludger Feigl. Ima vremena…
– Ja c´u to uraditi.

515
01:15:29,401 –> 01:15:30,725
Pozvaću ga.

516
01:15:31,318 –> 01:15:34,768
Moram da popijem ovo sranje,
a ti želiš ponovo da rizikuješ?

517
01:15:38,860 –> 01:15:40,350
Hej…

518
01:15:46,526 –> 01:15:48,309
Bilo je to davno.

519
01:15:50,443 –> 01:15:52,267
Sve će biti u redu.

520
01:15:54,901 –> 01:15:57,142
– Osetio sam kako se pomera.
– Ma hajde!

521
01:15:57,401 –> 01:15:58,967
– Pomera se.
– Prestani!

522
01:15:59,068 –> 01:16:02,142
– Kunem ti se!
– Nema šanse, tek je 16. nedelja!

523
01:16:02,276 –> 01:16:04,767
Ogromni su. Tako gigantski…

524
01:16:05,401 –> 01:16:07,559
– pokreti.
– Prestani!

525
01:18:17,528 –> 01:18:19,810
Šta on radi tamo dole?

526
01:18:19,986 –> 01:18:21,435
Vidiš li nešto?

527
01:18:22,069 –> 01:18:23,477
Ne.

528
01:18:24,736 –> 01:18:26,310
Vadi ga napolje.

529
01:19:12,653 –> 01:19:14,185
Šta se desilo?

530
01:19:14,820 –> 01:19:15,977
Ništa.

531
01:19:17,861 –> 01:19:20,769
Upravo sam ispustio nešto. U redu je.

532
01:20:28,779 –> 01:20:30,478
Uplašila sam se.

533
01:21:11,321 –> 01:21:13,061
Šta je bilo?

534
01:21:14,196 –> 01:21:15,196
Ne znam.

535
01:21:47,821 –> 01:21:49,978
Spojevi koji su zavareni izgledaju sjajno.

536
01:21:53,113 –> 01:21:54,478
Sve je u redu.

537
01:23:37,530 –> 01:23:40,146
Undine!

538
01:23:56,780 –> 01:23:58,271
Christoph!

539
01:26:47,004 –> 01:26:52,204
preveo ivannis

540
01:26:55,204 –> 01:26:59,204
Preuzeto sa www.titlovi.com