u-bolnici.webp
Mislav

Ljudi koji koriste kanabis mogu osjetiti jaču bol nakon operacije

Studija na gotovo 35.000 ljudi koji su bili podvrgnuti različitim operacijama pokazala je da su oni koji su koristili kanabis mjesec dana prije toga prijavili veću razinu boli nakon zahvata

Osobe koje su koristile kanabis mjesec dana prije operacije imaju veću bol nakon operacije od onih koje nisu.

Polovica odraslih Amerikanaca koristila je marihuanu, a 37 američkih država legaliziralo je medicinsku marihuanu . S obzirom na njegovu široku upotrebu i činjenicu da se pokazalo da kanabis s velikim količinama psihoaktivnog spoja THC -a donekle ublažava bol , istraživači su željeli razumjeti kako bi mogao utjecati na osjećaj boli nakon operacije. …

Elyad Ekrami s klinike Cleveland u Ohiju i njegovi kolege pregledali su podatke o 34 505 odraslih osoba koje su bile podvrgnute operaciji u centru između siječnja 2010. i prosinca 2020. Sve operacije trajale su više od sat vremena i zahtijevale su od sudionika da ostanu u bolnici najmanje jedan dan nakon . Od sudionika uključenih u studiju, od kojih nitko nije imao kroničnu bol, 1683 je izjavilo da je koristilo kanabis unutar 30 dana prije operacije, dok ostali nisu.

Svi su ocijenili svoju bol 24 sata nakon operacije na ljestvici od 0 do 10, pri čemu 0 označava da nema boli, a 10 da je najjača moguća bol. U prosjeku, ljudi koji su prijavili korištenje kanabisa u mjesecu prije operacije ocijenili su svoju bol s 5,5 u usporedbi s ocjenom boli od 4,1 za one koji nisu prijavili korištenje kanabisa u tom vremenskom razdoblju. Nakon prilagodbe čimbenicima uključujući dob, vrstu operacije, psihijatrijsku povijest i korištenje drugih supstanci, istraživači su otkrili da se prosječni rezultati boli i dalje razlikuju za 0,58 bodova između dvije skupine.

“Svi kliničari žele ograničiti upotrebu opioida kod pacijenata jer dolazi s [rizikom od] nuspojava poput respiratornih komplikacija i ovisnosti”, kaže.

Na prvi pogled čini se da su ovi nalazi u suprotnosti s prethodnim istraživanjima koja pokazuju da kanabis može smanjiti bol. Dva su potencijalna objašnjenja za to, kaže Ekrami. Prvi je da neki ljudi koji koriste kanabis to čine kako bi ublažili bol. Stoga se njihova bol pojačava kada ne mogu pristupiti lijeku u bolnici.

Druga ideja je da budući da kanabis modulira bol vežući se za određene kanabinoidne i opioidne receptore u tijelu, dosljedna uporaba može desenzibilizirati te receptore, tako da su opioidi manje učinkoviti u smanjenju boli, kaže Ekrami.

Ključno ograničenje ove studije je da su ljudi mogli krivo prijaviti svoju upotrebu kanabisa zbog straha od osude ili otkazivanja postupka, kaže Michael Alaia s NYU Langone Health u New Yorku.

“Mislim da je [ova studija] važna, ali mislim da je još važnije istraživanje koje će se pokazati o postoperativnom ublažavanju boli pri korištenju ovih tvari u kliničkom okruženju”, kaže on.